Nabory

III nabór wniosków o przyznanie marki - ZAKOŃCZONY

Zapraszamy wszystkich lokalnych producentów, wytwarzających produkty na terenie powiatu pszczyńskiego do składania wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej dla swoich wyrobów.

Lokalną Markę Ziemi Pszczyńskiej można otrzymać, jeśli Wnioskodawca oraz produkty spełniają kryteria certyfikacyjne zawarte w zał. nr 1 Zasad przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

Wnioski (zał. nr 2, zał. nr 3 lub zał. nr 4 Zasad przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od 22 listopada 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu wniosku) elektronicznie na adres e-mail: wnioski@powiat.pszczyna.pl lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej - pokój nr 7). 

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Formularze wniosków można również otrzymać w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (pokój nr 7).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 449 23 63.

 

Uwaga!

Od dnia 21 listopada 2023 r. obowiązują nowe Zasady przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. W dokumencie tym wprowadzono następujące zmiany: 

· Wnioskodawca może złożyć w jednym naborze - poza wnioskami o ponowne przyznanie marki - maksymalnie 3 wnioski; 

· wniosek o przyznanie marki dotyczy jednego, konkretnie określonego produktu;

· produkt (poza spełnieniem kryteriów obowiązkowych) musi uzyskać minimum 11 pkt (w przypadku produktów certyfikowanych w 2022 r. i 2023 r. tj. w ramach I i II naboru wniosków 9 pkt)

· kryterium „Produkt z miejscowych surowców” – żywność powinna w tej części uzyskać minimum 3 punkty (w przypadku produktów certyfikowanych w 2022 r. i 2023 r. tj. w ramach I i II naboru wniosków obowiązują w tej części wcześniejsze wymagania).

 

II nabór wniosków o przyznanie marki - ZAKOŃCZONY

Zapraszamy wszystkich lokalnych twórców i producentów z terenu powiatu pszczyńskiego do składania wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej dla swoich produktów.

Lokalną Markę Ziemi Pszczyńskiej można otrzymać, jeśli Wnioskodawca oraz produkt (grupa produktów) spełniają kryteria certyfikacyjne zawarte 
w zał. nr 1 Zasad przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

Wnioski (zał. nr 2 lub zał. nr 4 Zasad przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać 
od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu wniosku) elektronicznie na adres e-mail: wnioski@powiat.pszczyna.pl lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej - pokój nr 7). 

Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Formularze wniosków można również otrzymać w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (pokój nr 7).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 449 23 63.