Lokalna marka

Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej jest znakiem jakości przyznawanym produktom wytwarzanym w powiecie pszczyńskim, spełniającym określone kryteria certyfikacyjne. Jej celem jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, promowanie walorów i zasobów regionu, a także wzrost ruchu turystycznego na Ziemi Pszczyńskiej.

Artykuły oznaczone przedmiotową marką są gwarancją wysokiej jakości produktów, pochodzących z terenu powiatu pszczyńskiego.

Logo Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej nawiązuje do wizerunku róży, stanowiącej element historycznego haftu pszczyńskiego. Zastosowana kolorystyka często wy­korzystywana była w strojach ludo­wych na Ziemi Pszczyńskiej. Stonowane, zga­szone barwy nawiązują do długo­letniej historii i tradycji regionu. Zieleń symbolizuje bujną przyrodę powiatu pszczyńskiego, natomiast odcienie czerwieni odnoszą się do aktywnych dzia­łań jego mieszkańców, których cechuje pasja i kreatywność.  Dwa światy – historyczny i współczesny łączy ze sobą forma, która jest symetrycznym odzwierciedleniem ręcznie wyko­nywanych zdobień oraz nowoczesny wzór pisma.

Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej powstała i została wdrożona w ramach projektu pn. „Regionalne produkty - bogactwo pogranicza”, realizowanego w latach 2021-2022 wspólnie z czeskim partnerem - MAS Pobeskydí. Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

 

Gala wręczenia certyfikatów Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej